Myrseth MultiMedia AS
 
 
 
  WEB:
» Kjøp domene
» Bruk domene
» Web-utvikling
» Totalpakken
DATA:
» Salg
» Reparasjon
» Rådgivning
» Kurs
Foto/video/lyd
Priser
Betingelser
Spørsmål/svar
Om bedriften
- Hjem -
 
 
 
 
mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia

Betingelser for kjøp av varer og tjenester 
hos Myrseth MultiMedia AS

 • Avtaler om webløsninger og pakkeløsninger løper i 6 måneder fra føste måned
  etter at Myrseth MultiMedia har mottatt skriftlig oppsigelse.
 • Myrseth MultiMedia er ikke ansvarlig for tap av data eller kostnader som direkte eller indirekte påføres kunder ved datainnbrudd/hacking av webkontoer og webløsnigner.
 • Myrseth MultiMedia sitt ansvar er begrenset til den vare og tjeneste som kunden kjøper. Det vil si at vi ikke tar ansvar for indirekte tap som kunder får som følge av at websider, e-post, varer og tjenester ikke virker. 
 • Domenenavn, PC-er og andre varer er å betrakte som Myrseth MultiMedia sin eiendom til faktura er betalt.
 • Arbeidstimer faktureres pr. påbegynte halvtime.
 • Fakturagebyr legges til ved utsendelse av hver faktura (også elektroniske fakturaer). Pr. tid er dette 30,-.
 • Standard faktureringsintervall for pakkeløsninger er 1. gang i året. 
  (Kunden kan be om å få faktura oftere. )